Kidma cloud
solutions

Kidma cloud solutions

הגנת הפרטיות

רוצים לעמוד בחוקי הגנת הפרט ואבטחת מאגרי המידע?
פנו למומחים של Kidma

במאי שנת 2018 נכנסו לתוקף רגולציית תקנות הגנת הפרטיות אשר פורסמו בסמיכות אל התקנות האירופאיות GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION.
כתוצאה מכניסתן של תקנות אלו נוצרה קפיצת מדרגה ברמת אבטחת המידע האישי במדינת ישראל.
המשמעות של תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע היא הגנה על המידע מפני העתקתו, שימוש בו או חשיפתו לגורמים שאינם מוגדרים כגורמים מורשים.
נכון לשנת 2021 תקנות הגנת פרטיות חלות על המשק הישראלי בכללותו כאשר המטרה העיקרית של תקנות אלו היא לספק הגנה לאנשים שמידע אודותיהם מופיע במאגר או במאגרי מידע.

צוות המומחים של קידמה הינו בעל ההסמכות רלוונטיות והידע המקצועי להכשרת ארגונים ומוסדות לתקנות בתחום הגנת הפרטיות.

למי מיועדות התקנות?

תקנות הגנת הפרטיות נועדו להגן על כל אזרח שהמידע האישי שלו נמצא במאגר זה או אחר, מיועדות לכל בעלי ומנהלי מאגרי מידע מכל סוג. תקנות ה- GDPR חלות על גופים ממשלתיים, עסקיים, חברות ציבוריות וחברות פרטיות, גם אם חברות אלו אינן ממוקמות בטריטוריה של יבשת אירופה, אך הן מעבדות נתונים הקשור אל האיחוד האירופי.
חשוב לדעת שאם מדובר על מאגר שהוקם לשימוש אישי ולא עסקי חובת תקנות הגנת הפרטיות לא חלה עליו.
דבר זה תקף גם לגבי מאגר מידע שמנוהל על ידי אדם יחיד ומאגר מידע בו קיימים רק כתובת או דרך התקשרות אחרת שאינם מזהים.

תהליך עמידה בנהלי הגנת המידע.

לאחר בדיקה יסודית והגעה למסקנה באשר לרמת האבטחה הרלוונטית של הארגון/חברה/גוף שברשותכם, יש ליישם את תקנות הגנת הפרטיות הרלוונטיות לאותה רמת אבטחה. 

מיפוי מקורות המידע של הארגון

הבנת התהליכים הטכנולוגיים של הארגון

הכנת סקר פערים עפ"י מה שקיים בארגון אל מול מה שנדרש בתקנות

בניית תוכנית עבודה בהתאם לסקר הפערים

מעקב וסיוע בתיקון הפערים

מעקב וסיוע בתיקון הפערים

מינוי DPO – Data Protection Officer – קצין הגנת המידע – ע”י ההנהלה הבכירה של הארגון

אחריות הנהלה בכירה

הכנת מסמכים וכתיבת נהלים